Archief kelders Markt
's-Hertogenbosch, Markt 1 De kelder van het Stadhuis, In gebruik als boterwaag.
Toen de boterhal aan de Pensmarkt in 1928 gesloten werd, kwam de boterwaag onder het Stadhuis terecht. De boterwaag is een overblijfsel uit de middeleeuwen waar de kopers en verkopers bij elkaar kwamen en met een gestandaardiseerde maat de boter gewogen werd. In 1929 werd de ruimte als "stadstaveerne" in gebruik genomen.
1928.
's-Hertogenbosch, Markt 1 De kelder van het stadhuis als restaurant ingericht met vele goudse pijpen op tafel. Bijschrift van Het Zuiden: "DEN RAADSKELDER IN BRABANT'S HOOFDSTAD. Maandag a.s., 29 april, zal de oude kelder onder het stadhuis te "s-Bosch -die tot heden als boterhal dienst deed en voordien, in lang vervlogen tijden al, gebruikt werd als gevangenis en martelplaats- door den Bosschen Burgemeester Mr. F. J. v. Lanschot in bijzijn van vele autoriteiten officieel worden geopend als het "Stadstaveerne". Wij geven hier een foto van het waarlijk zeer fraaie, echt Brabantsche interieur, ingericht naar ontwerpen van den populairen Brabantschen kunstschilder Jan van Anrooy. Zooals onze lezers zien, herinneren nog slechts de gewelven aan de gruwzaamheid van lang voorbije tijden"
28 april 1929.
's-Hertogenbosch Markt 1 Raadskelder, Stadhuis Oorspronkelijke perstekst: 'in den raadhuiskelder te 's-Hertogenbosch ontmoette onze fotograaf den heer Aalberse, oud minister, in gezelschap van den heer v.Lieshout, directeur v.d. Katholieke Illustratie in den Bosch, die met nog enkele andere heeren een fyn pijpje rookten en een heerlyk potje dronken. De fotograaf haastte zich het heerlijke plaatje te maken.' Links een drieluik van de hand van Herman Moerkerk met betrekking tot het Oeteldonks carnaval.
4 juni 1929
.
's-Hertogenbosch, Markt 1 Raadskelder. Bijschrift Het Zuiden: '3e bestaanslustrum RK politiebond St. Michael, in de raadskelder. De politie in een toestand waarin het publiek haar zelden heeft gezien. De smokende en .... politiemannen trof de fotograaf bij een fuifje in de Bosschen Raadhuiskelder.'
23 februari 1930.
's-Hertogenbosch, Markt 1 Raadskelder. Sioux indianen van circus Sarrasani aan de Brabantse koffietafel.
26 november 1931.

Raadskelder