St. Jozef straat Orangerie Kolenkelder

St. Janstraat  Mexicaan kolompilaren

Visstraat De Bossche Kelders  twee stuks langs Dieze

Vughterstraat 19  Harperink groot
Hier een overzicht van de diverse bezochte kelders vanaf 1998 in de Bossche historische binnenstad.
Markt:
Markt De Raadskelder
Markt De Hoofdwacht Hotel Central
Markt Kelder onder voormalige Albert Heijn
Markt VIP kelder van het Stadhuis
Markt 77 De Moriaan  Plein 79 oudste kelder
Markt 14 Uilenspiegel uitgegraven 1997 biervoorraad
Markt Hunck Moller De Rodenburg (magazijn kelders niet interessant.)
Markt 15 Society shop Kelder potkelder met kluis  Mennen
Markt De kleine Winst te vol
Markt Balley Kelder met kleine voorkelder
Markt 61Invito Jos van Rooij Jeroen Bosch Het Rootcruijs


Hoge Steenweg 10 Etam  prachtig Jamin oorlogsteksten,tekeningen
Schroder Hogesteenweg 9-11
Pensmarkt 16 Bata, Amici subliem oud, vies
Hema  Pensmarkt/Hoge Steenweg groots
Karrestraat
Karrestraat  cafe Rembrandt/Zomers) wit jaartal
Karrestaat Discotheek Caroussel Jan van Zon (plateau)
Kruisstraat
Kruisstraat 22 Le Robinet en nr. 16 twee wijn kelders
Kelder Boudewijn Kruisstraat  De Twee snoeken
Kruisstraat 32 Hoskam ribben
Kruissttraat   Teuntje mooi de halve maen
Studentenuitzendburo Kruisstraat  2 kelders
Ikke Kruisstraat /eeterij
Snellestraat
Snellestraat 9 met raam op binnendieze
Postelstraat
Hinthamerstraat
Postel straat 64 en 66 Van den Eerenbeemd  met waterputten en Engelse/Duitse oorlogstekst
en Wiebe Klep VIP-room
Postelstraat  28 / 30 Jan de Raad puinhoop
De Muzerije HH str. Jeroen Boschhuis Bisschoppelijk paleis
De Roosekrans Hinthamerstraat 40
Stadsbibliotheek HH-straat
Korenbrugstraat
Bierkelder  van Van Kollenburg, Korenbrugstraat 7
Caf Christoffel  twee kelders Korenbrugstraat
De oudste Bossche Kelder van de Markt is die van Moriaan (ooit kramenopslag). Een andere onbekende kelder is de oorspronkelijke kelder waar onze stadsgenoot Jheronimus Bosch nog rondgelopen heeft (in perfekte staat onder Invito "Het Root Kruys"). Even bekend, door de KRO en Burgemeester Van Lanschot, is de uit 1481 stammende  Raadskelder (herontdekt in 1908): ooit een fietsenkelder onder het Stadhuis, waar Karel de Vijfde en Napoleon nog rondgelopen hebben. Ook hier keken de eeuwen op hem neer....

De kelders van De kleine wereld  zijn helaas veranderd in een toilet, die van het cafe 'De Uylespiegel' zijn in gebruik als bieropslag.
De kelders van Hotel Central (de Hoofdwacht) zijn voorzien van geweldige gewelven ,maar zijn helaas allen nep,omdat bij de bouw van het hotel de voorgevel op de gewelven zijn gevallen.
Onder het Stadhuis is een V.I.P.- ruimte voor 3 ton  uitgegraven, maar is tot op heden nooit daarvoor gebruikt !
Aan te bevelen is het schilderij De Lakenhal ( (Noord-Brabants Museum) waar alle luiken en dus kelders te zien zijn.
Veel van die kelders op de Markt zijn in 1928 dichtgestort met puin en zand.
Eenmaal is een bus op de Markt door een voorkelder heengezakt.
De kelder onder Amici, voorheen Bata, is uniek door zijn spinnenwebben en door het verhaal dat daar ooit een gouden schat zou zijn begraven. Deze is tot op de dag vandaag nooit gevonden.

Wist U trouwens ,dat we in onze binnenstad naast een bierkelder met brouwerij, ook twee wijnkelders hebben, die te bezichtigen zijn ?
Dat er ook nog een kelder bestaat ,waar het nog steeds spookt, omdat daar de andere helft van een Siamese tweeling begraven ligt?

Wist U dat U onder de Hema door bijna naar Peek & Cloppenburg kunt lopen.
Bijna ieder pand aan de Markt heeft een of meerder kelders,die al dan niet onder de bestaande panden liggen.
(Bij huwelijken  en overlijden veranderden kelders en panden van eigenaren).
Een pand, Mennen-herenkleding, heeft een zgn. potkelder d.w.z.. een kelder half onder en boven het maaiveld.
Daarnaast heeft de Markt als bijzonderheid , dat ieder pand een zgn. voorkelder (te herkennen aan de straatluiken) heeft,die ver onder het trottoir doorliep: vanuit dit gegeven  zijn n.a.w. de verhalen ontstaan ,dat er vluchttunnels onder de Markt doorliepen.
Bossche historische binnenstadkelders.
Onze stad kent naar alle waarschijnlijkheid nog zo'n 400 a 600 Middeleeuwse kelders of restanten daarvan. In de laatste Wereldoorlog werden dezen nog gebruikt om te schuilen, oude kelders krijgen i.p.v. hun opslagfunctie, toen een beschermende functie tegen het oorlogsgeweld.  Daar zijn nog  opschriften (in het Duits / Hollands en Engels) uit die tijd in sommige kelders te zien. Misschien wordt het tijd dat de Middeleeuwse Bossche kelders nog een andere functie krijgen in onze tijd : een historische / toeristische functie.
Kelderkaarten
Archiefopnamen