Bronvermeldingen & Links
Veel gegevens en plattegronden zijn ontleend aan een verslag getiteld:
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt.
Dit verslag is uitgebracht op 10 jan. 2003 en gemaakt door BRO uit Vught, adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu en werd in opdracht gemaakt van het Centrummanagement 's-Hertogenbosch en Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch.